Laserové pálení a CNC vysekávání
z tenkostěnných plechů

O nás

Firma KOVOLASER s.r.o. byla založena jedním majitelem v roce 2004 odštěpením od firmy KOOPRON s.r.o. a začala se specializovat výhradně na technologii vysekávání a laserové pálení na CNC strojích. V současné době disponuje třemi vysoce výkonnými stroji od firem TRUMPF a AMADA, a zaměstnává 11 zaměstnanců. Od počátku byl výrobní program zaměřen na zpracovávání plechů. Uplatnění našich výrobků lze najít ve všech oborech hospodářství, hlavně ve strojírenském průmyslu, elektroprůmyslu, potravinářství, zemědělství, reklamě a jiných.

Zobrazit více

Publicita projektu OP PIK

Název projektu: Výstavba FVE o výk. 69,85 kWp na obj. KOVOLASER s.r.o. Olomouc

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_178/0013584

Popis projektu: Projekt „Výstavba FVE o výk. 69,85 kWp na obj. KOVOLASER s.r.o. Olomouc“ je spolufinancován Evropskou unií. V rámci projektu dojde k instalaci fotovoltaické elektrárny, která zajistí úsporu nakupované elektrické energie. Společnost bude schopna vyrábět svou vlastní elektrickou energii, která pochází z obnovitelných zdrojů. Díky tomu dojde ke snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší.

logo_eu.jpg